De keuken in de Hill-kapel is helemaal nieuw en hij is prachtig.  We willen alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
In deze tijd van corona kunnen we er helaas geen gebruik van maken, maar we hopen op betere tijden.